Kontakty

FC Nitra, a.s.
Jesenského 4
949 01 Nitra

Telefón: +421 917476900
Email: fcnitra@fcnitra.sk

IČO: 36 559 679
DIČ: 20 21 820 229
IČ pre DPH: SK 20 21 820 229
Bankové spojenie:
UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 142106900/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK77 1111 0000 0014 2106 9000
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa Vložka č. 10218/N

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA VEDENIE KLUBU:

Sekretariát: fcnitra@fcnitra.sk
t.č.: 0905 065 988

Ekonomické oddelenie: slateniova@fcnitra.sk
t.č.: 0917476900

Marketingové oddelenie: marketing@fcnitra.sk
t.č.: 0918119401

Sekretár mládeže: mladez@fcnitra.sk
t.č.: 0918 815 965